פרופ' עדינה  שמיר

פרופ' עדינה שמיר

ראש הועדה לחינוך מיוחד ויו"ר הועדה לתואר שלישי

אוניברסיטת בר - אילן

הרצאות מפי פרופ' עדינה שמיר :

דוברים נוספים באירוע EDUTECH 2017

Open Accessibilty Menu